Spojenie pôžičiek (konsolidácia) sa oplatí najmä vtedy, keď je možnosť zlúčiť viaceré horšie úročené úverové produkty (hotovostné pôžičky, spotrebiteľské úvery, kreditné karty, povolené prečerpania a nákupy na splátky) do jedinej pôžičky s lepším úrokom.

Ak máte napríklad hotovostnú pôžičku s úrokom 18 % a kreditné karty s úrokom 23,5 %, je pre vás výhodné spojiť všetky tieto produkty do akejkoľvek konsolidačnej pôžičky s úrokom nižším ako 18 %.

Čím bude úrok na konsolidačnej pôžičke nižší, tým viac ušetríte na celkovom preplatení spájaných úverov.
Nižší úrok vám automaticky zabezpečí nižšiu mesačnú splátku.
Ak konsolidačná pôžička umožňuje ďalšie natiahnutie doby splatnosti, vaša mesačná splátka sa zníži ešte viac.

Príklad ušetrenia na mesačnej splátke

Pán Peter (33 rokov, čistý príjem 550 €) žije s manželkou Evou (31 rokov, čistý príjem 350 €). Spoločne si kúpili starší byt na hypotéku (250 € mesačne), na ktorého rekonštrukciu a vybavenie si museli požičať ďalšie peniaze. Okrem hypotéky splácajú ešte pôžičku na rekonštrukciu jadra, nákup na splátky (chladnička) a kreditnú kartu:

Treba splatiť Splátka
Pôžička na rekonštrukciu jadra 4 450 € 131,00 € mesačne
Nákup na splátky - chladnička 450 € 59,90 € mesačne
Kreditná karta 1 500 € 75,00 € mesačne
Spolu 6 400 € 265,90 € mesačne

Mesačné splátky sú spolu so splátkou hypotéky 515,90 €.
Z čistého príjmu rodine ostane niečo málo cez 380 €, z čoho treba ešte zaplatiť byt, elektrinu, plyn, televíziu a internet.
Riešením tejto situácie je konsolidačná pôžička:

Výška konsolidačnej
pôžičky
Splátka
Konsolidačná pôžička 6 400 € 120,00 € mesačne

Po konsolidácii budú mesačné splátky spolu s hypotékou 370 €.
Po ich zaplatení rodine ostane 530 €, čo je o 150 € viac, ako pred konsolidáciou pôžičiek.

Uvedené údaje sa viažu k výške úveru 6 400 €, výške konečnej splátky 120,00 €, počtu splátok 84, lehote splatnosti 15. 09. 2020. Uvedené hodnoty sú spočítané k dátumu poskytnutia úveru 1. 9. 2013, prvej splátke 1. 10. 2013 a so splatnosťou ďalších splátok k 15. dňu v mesiaci počínajúc 15. 11. 2013. Každá žiadosť o úver je posudzovaná individuálne. Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť.

Krotitelia dlhov

Vyplňte žiadosť, zavoláme vám: